پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.
تماس مستقیم با شهردار
مقام:
شهردار
آدرس:
میدان توحید - شهرداری سلماس
سلماس
5881713391
ایران
تلفن:
044-35239676
نمابر:
044-35239676
ارسال ایمیل
اختیاری

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group