پیام شهردار:
 
در نظام مدیریت شهری، هر چه سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب کاهش هزینه‌های اجرایی و عمرانی نیز می‌شود بر همین اساس باید در کنار کارهای عمرانی و زیباسازی فضای شهری به مسأله فرهنگ شهروندی و ارتقای آن با برنامه‌ریزی مناسب توجه کرد.
میز خدمت جهادی
  ✔️ میز خدمت جهادی مدیریت شهری در مجتمع مسکو
۲۸ خرداد ۱۴۰۰ روز حماسه حضور ملت ایران در پای صندوقهای رای
۲۸ خرداد ۱۴۰۰ روز حماسه حضور ملت ایران در پای صندوقهای رای

Back to Top

Template Design:Dima Group