تداوم فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهرداری سلماس

 سه‌شنبه مورخه ٢٣ شهریور ١۴٠٠

 

➖ عبارتند از:

١. اجرای عملیات جدول گذاری در پادگان ارتش در راستای انجام تعهدات شهرداری بمنظور بازگشایی مسیر کمربندی ارتش

 

٢. نصب نرده حفاظ دیوار (بر جداره مشرف به کمربندی پادگان ارتش) در راستای انجام تعهدات شهرداری بمنظور بازگشایی کمربندی ارتش

 

٣. اجرای سنگ فرش در انتهای خیابان چمران جنوبی به منظور سهولت تردد شهروندان

 

۴. اجرای عملیات بازسازی و بهسازی جداول ضلع شرقی خیابان معلم حدفاصل خیابانهای فردوسی و طالقانی به منظور هدایت آبهای سطحی و ارتقای سطح کیفی معابر

 

۵. اجرای عملیات تسطیح و زیرسازی معابر عمومی و گذرهای فرعی در سطح شهر سلماس 

 

۶. اجرای برش آسفالت و کاترزنی خیابان حافظ حدفاصل خیابانهای طالقانی و شهداء جهت آماده سازی بمنظور جدول گذاری

 

٧. اجرای عملیات جدول گذاری در انتهای خیابان رازی غربی بمنظور کنترل و هدایت آبهای سطحی و سیلاب

 

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس