✔️ فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهرداری سلماس یکشنبه مورخه ٢١ شهریور ١۴٠٠

 

➖ عبارتند از:

١. اتمام عملیات بازسازی و بهسازی جداول خیابان فردوسی حدفاصل خیابانهای امام خمینی(ره) و معلم به منظور هدایت آبهای سطحی و ارتقای سطح کیفی معابر

 

٢. آغاز اجرای عملیات بازسازی و بهسازی جداول ضلع شرقی خیابان معلم حدفاصل خیابانهای فردوسی و طالقانی به منظور هدایت آبهای سطحی

 

٣. اجرای عملیات تسطیح و زیرسازی معابر عمومی و گذرهای فرعی در سطح شهر سلماس 

 

۴. اجرای سنگ فرش (بتن پلاک) در پیاده‌رو خیابان‌ شهید مصطفی خمینی حدفاصل خیابانهای مدرس و قره‌نی با هدف بهسازی معابر و سهولت تردد شهروندان

 

۵. اجرای سنگ فرش در پیاده‌رو خیابان شهید مصطفی خمینی محدوده مدرسه شاهد صفایی به منظور تسهیل عبور و مرور دانش‌آموزان و معلمان با آغاز سال تحصیلی جدید

 

۶. اجرای عملیات جدول گذاری در پادگان ارتش در راستای انجام تعهدات شهرداری بمنظور بازگشایی مسیر کمربندی ارتش

 

٧. اجرای عملیات جدول گذاری در انتهای خیابان رازی غربی بمنظور کنترل و هدایت آبهای سطحی و سیلاب

 

٨. دپوی مصالح مورد نیاز شهرداری در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری از جمله زیرسازی در مسیر بازگشایی شده کمربندی ارتش

 

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس