✔️ ترمیم و آسفالت‌ریزی معابر شهری توسط شهرداری سلماس به سرعت ادامه می یابد.

 

➖ سرپرست شهرداری با بسیج اکیپ‌های عمرانی و خدماتی با تمام امکانات ترمیم، لکه گیری و آسفالت‌ریزی معابر را در اولویت کاری مجموعه شهرداری قرار داده است؛ که به حول و قوه الهی این روند تا آخرین روز فصل کاری ادامه خواهد داشت.

 

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس