پیام شهردار:
 
در نظام مدیریت شهری، هر چه سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب کاهش هزینه‌های اجرایی و عمرانی نیز می‌شود بر همین اساس باید در کنار کارهای عمرانی و زیباسازی فضای شهری به مسأله فرهنگ شهروندی و ارتقای آن با برنامه‌ریزی مناسب توجه کرد.

 

 

فوری

آگهی مزایده عمومی نوبت دوم  فروش 30 قطعه زمین مسکونی  - تجاری

 

شهرداری سلماس در نظر دارد 30 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری بصورت مجاز را بر اساس مجوز شماره 15/442/ش مورخه 23/04/99 شورای محترم اسلامی شهر با رعایت آئین نامه مالی شهرداریها و  از طريق آگهي مزايده عمومی با شرایط زیر بفروش  برساند . لذا جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترو نیکی دولت (ستاد )  به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه فرمائید . لازم به ذکر است که کلیه مراحل برگزاری مزایده  از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد . لذا لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند.

موضوع مزایده : فروش30 قطعه زمین با کاربری مسکونی و تجاری به شرح جدول پیوستی .

قیمت پایه : بر اساس قیمت گذاری کارشناسان رسمی دادگستری به شرح جدول پیوستی.

 

1)      متقاضیان و شرکت کنندگان در این مزایده می بایست 5 % قیمت پایه زمین را نقداً بحساب 0106019153005 سپرده شهرداری واریز نمایند .

2)     رعایت ماده یک مصوبه لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری در مورد عدم شرکت کارکنان دولت در مزایده الزامی می باشد .

3)    شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

4)    به استناد بند (ه) ماده 18 قانون برگزاری مناقصات ، از کلیه مزایده گران شرکت کننده در مزایده دعوت میگردد در جلسه گشایش پاکت ها برابر بند 8  صدرالذکر  در دفتر شهردار محترم ، حضور بهم رسانند.

5)    به پيشنهادهاي مشروط ،قلم خورده ، ناقص ومخدوش ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6)    آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد :  ساعت 14  ظهر  روز دو شنبه  مورخه 03/06/99

7)    آخرین مهلت قبول پشنهادات :  تا ساعت 14  ظهر روز سه شنبه  مورخه 04/06/99 می باشد .

8)    تاريخ گشايش پيشنهادها: ساعت 15 روز چهارشنبه  مورخه 05/06/99 مي باشد .

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت www.salmas.ir  شهرداری سلماس مراجعه و یا با شماره تلفن 04435249652 امور مالی شهرداری تماس حاصل نمایند . در صورت بروز هر گونه ابهام و سوال در خصوص املاک مورد مزایده برای شرکت کننده ها می توانند به امور املاک مراجعه نمایند.

 

                                                                                                                                                          نصیری صدقیانی    

 

                                                                                                 شـهردار سلماس

 

 

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group