پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

🔷 فعالیتهای عمرانی شهرداری سلماس امروز شنبه مورخه ١١مرداد ٩٩

🔹اهم از جدول گذاری زیر سازی و آسفالت ریزی

💠روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group