پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

عمران و آبادانی  از نگاه دوربین و شرح پروژه‌های درحال اجرای شهرداری روز دوشنبه 30 تیر ماه 99

 

١. زیرسازی خیابان سوره ای غربی

٢. لکه گیری بلوار سرباز گمنام

٣. لکه گیری بلوار شهید قربانعلی ابراهیمی

۴. جدولکشی خیابان رضایی شمالی

 

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group