پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

 

امروز یکشنبه مورخه 22 تیرماه سال 99، پلاک کوبی معابر فاقد نام منطقه جنوب شرقی شهر توسط شهرداری سلماس انجام پذیرفت.

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group