پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

 

بر اساس مصوبه چهل و ششمین جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا و ابلاغیه فرمانداری محترم شهرستان سلماس ازامروز پنجشنبه مورخه ۹۹/۴/۵ بمدت ۲ هفته تمامی مراکزتفریحی، پارکها وبوستانهای موجود درشهرسلماس تعطیل وتحت هیچ عنوان تردد وفعالیت دراین مکانها صورت نخواهد گرفت.
 فلذا از عموم شهروندان عزیز انتظارمیروددرجهت حفظ سلامتی خود وخانواده هایشان درمدت زمان اعلامی به مراکز فوق مراجعه وتردد ننمایند.
صمنا یادآوری میشود ازورود ارباب رجوع به ساختمان شهرداری و سازمانهای تابعه آن برابردستوالعمل های بهداشتی بدون ماسک جلوگیری میشود.
تامین سلامت عمومی شهروندان دراولویت مدیریت شهری میباشد.

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group