به گزارش روابط عمومی شهرداری سلماس جلسه کمیته بازآفرینی شهری به ریاست فرماندار شهرستان سلماس و باحضور شهرداروتمامی اعضا و کارشناسان استانی و شهرستانی درمحل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.