پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

 

مرحله دوم سمپاشی و آفت زدایی درختان وفضاهای سبز سطح شهر سلماس به صورت گسترده و با بسیج تمام امکانات موتوری وانسانی شهرداری در۱۰ اکیپ مجهز

تمامی مراحل سمپاشی و آفت زدائی درختان شهر بابرنامه ریزی وباحضورکارشناسان مربوطه توسط مدیریت خدمات شهری ونظارت مستقیم شهردار سلماس انجام میپذیرد.
حفظ ونگهداری  سرمایه حیاتی که همان درختان وفضاهای سبز موجود شهر یست باتلاش مجموعه شهرداری و باهمکاری شهروندان عزیز ادامه خواهد یافت.

 

 

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group