پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

 

باتلاش زحمتکشان خدمات شهری شهرداری سلماس بیش از چهل قلاده سگهای ولگرد ازمعابر وفضاهای شهری سلماس بصورت زنده گیری جمع آوری وبه مرکز نگهداری حیوانات شهرداری در خارج ازحوزه شهر انتقال داده شد.

 

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group