پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری سلماس مرحله دوم پلاک کوبی درختان موجود درمعابر ،پارکها وبوستانهای شهری توسط شهرداری سلماس آعاز شد.

در مرحله اول این طرح که پارسال انجام گرفت تعداد ۴۰۰اصله درخت پلاک کوبی و شناسنامه دارشدند.


تابحال ۲۸۰۰ اصله انواع درخت درسطح شهر سلماس شناسایی شده که شهرداری سلماس درراستای حفظ ونگهداری این منابع حیاتی طرح پلاک کوبی راادامه و نسبت به افزایش گسترده  سرانه فضای سبز شهر تلاش خواهد کرد.

 

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group