پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری سلماس،جلسه مناقصه خرید دستگاه جاروب نوبت اول با حضور اعضای کمیسیون مالی به ریاست آقای نصیری، شهردار سلماس در محل دفتر شهرداری برگزار گردید.

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group