همکاری وفعالیت مشترک پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان حمل و نقل عمومی شهرداری سلماس برای ایمن سازی معابر و مواصلات ارتباطی فرعی واصلی حادثه خیز درون شهری

*** کوی ۳ خیابان غدیر تقاطع خیابان استقلال

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس