پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری سلماس درنشست وجلسه مهم،شهردار سلماس بانمایندگان فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران درمحل پادگان شهید عبدی سلماس تصمیات بسیار خوب ونهایی درخصوص پروژه مهم مسیر گشائی کمربندی ارتش که خواسته وانتظار چندین ساله مردم شریف سلماس است اتخاذ گردید

شایان ذکر است درحاشیه مذاکرات این جلسه بازدید میدانی ازمحل ومختصات پروژه بعمل آمد.
نصیری صدقیانی شهردار سلماس: باپیگیری وبرنامه ریزی وتدوین راهکارهای قانونی جدی و فشرده درجهت اجرا وبه نتیجه رسیدن سریعتر این پروژه مهم وحیاتی شهرشطرنجی سلماس است

 

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group