پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

بنام خداوند جان آفرین

امسال روز جهانی کارو کارگر رادرحالی گرامی میداریم که شیوع بیماری کورنا ویروس درسراسر میهن عزیزمان موجب نگرانیها وخطرات جانی و مالی فراوانی ازجمله دربین قشر کارگری شده است و همین کارگران زحمتکش  هستند که در مبارزه بااین ویروس در چرخه های مختلف بصورت شبانه روزی ازجمله پاکیزه نگه داشت شهرومحیط جامعه ازجان خود صادقانه  مایه میگذارند.

برهمین اساس کارگران از ارزشمندترین طبقه و سودمندترین گروه در جامعه ما هستند.

حیات شهروندان مدیون  کار و کارگر است کارگر خلاصه نمی شود به جنبش ویاگروه خاصی  به این خاطر روز کارگر روز همه مردم است...

لذا بنده این روز مهم را بر تمامی کارگران عزیز ودلسوز به ویژه همکاران تلاشگر درمجموعه شهرداری وسازمانهای تابعه وخانواده آنان تبریک عرض نموده وازبابت تمام تلاشهایشان درجهت رفاه ،آسایش وپاکیزگی شهرومحیط صمیمانه تشکر وقدردانی مینمایم وسلامتی و سربلندی تمامی این عزیزان را از خالق مهربان مسئلت میدارم.

✍ قهرمان نصیری صدقیانی
    شهردار سلماس

 

 

 

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group