پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

سرچشمه تولید، پژوهش و تحقیق است ... نقش تولید، یک نقش یگانه و بی همتایی است ... کسانی که دست اندر کار هستند، جوری عمل کنند که ان شاء الله، جهش پیدا کند و یک تغییر محسوس در زندگی مردم ان شاء الله بوجود بیاورد، البته این احتیاج به برنامه ریزی دارد ... مجموعه های دانش بنیان و جوان و مبتکر ... باید در برنامه ریزی شرکت کنند و این کار با برنامه ریزی ان شاء الله پبش برود.

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group