پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

 

گزارش تصویری بازدید میدانی شهردار سلماس آقای نصیری صدقیانی به همراه امیر سرتیپ صادقی فرمانده تیپ 264 هجومی مستقر در شهرستان از عملیات اجرایی بازگشایی کمربندی ارتش

 

 

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group