پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سلماس؛ هشتمین مرحله زنده گیری و انتقال سگ های بی پناه از سطح شهر با دو دستگاه خودرو به پناه گاه پردیس حیوانات تبریز انجام گردید.

 

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group