پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری سلماس؛ شهدار سلماس آقای قهرمان نصیری صدقیانی طی بازدید میدانی از روند عملیات اجرایی و زیرسازی پزوژه بزرگ کمربندی ارتش توسط ادوات وماشین آلات سبک وسنگین شهرداری بازدید و دستورات مقتضی را صادر کردند.

 

 

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group