پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی سلماس، درادامه پیگیریهای قهرمان نصیری صدقیانی شهردار سلماس  وهماهنگیهایی که ایشان با ارتش جمهوری اسلامی ایران و سایر ادارات خدمات رسان ازجمله  آب ، برق ، گاز و مخابرات بعمل آوردند عملیات اجرایی وزیر سازی پروژه بزرگ کمربندی ارتش توسط ادوات وماشین آلات سبک وسنگین شهرداری آغاز گردید.

 

 

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group