پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

اقدامات عمرانی و خدماتی شهرداری سلماس

 

📅 امروز چهارشنبه ١٢ شهریور ٩٩

 

١. پایان جدول گذاری ضلع شمالی و جنوبی 12متری دیلمقان شرقی تا تقاطع بلوار شهید طالعی

٢. ادامه جدول گذاری خیابان سلطان زاده مابین خیابان طاقانی و خیابان شهدا

٣. جدول گذاری در میدان شهید فهمیده

۴. ایجاد اتصال جداول در خیابان مدنی شرقی

٥. نخاله برداری و تسطیح کوی گل نرگس کوره آجر پزی متروکه واقع در انتهای غربی خیابان شهید مطهری

۶. زیر سازی خیابان جوادی عیان

٧. زیرسازی گذرهای خیابان سیّد جمال الدّین مابین خیابان باهنر و خیابان ورزش 

 

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group