پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

🔷 اقدامات عمرانی و خدماتی شهرداری سلماس

 

📅 روز پنجشنبه ۶ شهریور ٩٩

 

١. جدول گذاری ضلع شمالی و جنوبی 12متری دیلمقان شرقی تا تقاطع بلوار شهید طالعی

٢. جدول گذاری خیابان سلطان زاده مابین خیابان طاقانی و خیابان شهدا

٣. لکه گیری سطح شهر

۴. آسفالت ریزی خیابان جمال الدّین مابین خیابان باهنر و خیابان ورزش 

 

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group