پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

بازدید کوچه به کوچه عصر امروز شهردار سلماس بهمراه ریس کمسیون عمران وخدمات شهری شورای اسلامی شهر، فرمانده حوزه بسیج ادارت سپاه سلماس و مدیریت خدمات شهری شهرداری ازمنطقه مدرس(تازه کند)

➖دراین بازدید قهرمان نصیری صدقیانی شهردار سلماس با دیدار چهره به چهره با اهالی محترم این منطقه مشکلات ودرخواستهای آنان را در اولویت رسیدگی قرارداده ونظرات، انتقادات و پیشنهادات ساکنین عزیز را به گرمی شنیده ولحاظ نمودند.

➖شهرداری سلماس توسعه عمران وآبادانی مناطق کمتر توسعه یافته شهری ازجمله تازه کند را دربرنامه کاری خود داشته وتابحال خدمات گسترده ای را انجام داده وبحول قوه الهی ادامه خواهد داشت. 

💯جلب رضایت عمومی، رفاه وآسایش شهروندان  هدف اصلی شهرداری وسازمانهای تابعه آن میباشد.

 

💠روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس 

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group