پیام شهردار:
 
بهترين پاداش براي بندگان مخلص خـدا، رضـاي پروردگـار متعـال و آرامـش خاطـر اسـت كه در پي خدمت بي منت  و صادقانه حاصـل مي شود. بی شک توفيق انجام خدمت نعمتي است عظيم كه بدون مشیت و خواست الهي مقدور نگردد و موفقيت در انجام كارها مگر درسايه همكاري و همدلي همراهان وهمكاران ميسر نباشد.

 

جلسه و نشست بررسی و رسیدگی به مشکلات منطقه کوی مدرس (تازه کند) تحت عنوان میز خدمت جهادی بسیجی کارمندان  سپاه  شهرستان سلماس " طرح حکمت " با حضور شهردار سلماس ، شورای اسلامی شهر ومسولین ادارات خدماتی ، بهداشتی و نهادهای نظامی، انتظامی و باشرکت اهالی وساکنان این منطقه درمسجد امام رضا ( ع) برگزار شد.

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group