پیام شهردار:
 
در نظام مدیریت شهری، هر چه سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب کاهش هزینه‌های اجرایی و عمرانی نیز می‌شود بر همین اساس باید در کنار کارهای عمرانی و زیباسازی فضای شهری به مسأله فرهنگ شهروندی و ارتقای آن با برنامه‌ریزی مناسب توجه کرد.
 
 

 

فراخوان طراحی فاز 2 پارک دیلمان باغی

کارفرما و برگزار کننده :شهرداری سلماس

مدیر طرح :معاونت محترم شهرسازی و عمرانی

 

شرکت کنندگان فراخوان  :

دفاتر و شرکت های معماری و شهرسازی

مهندسین حقیقی معماری و شهرسازی

اساتید و گروه های دانشجویی در حوزه مربوطه

شرکت های ذیصلاح در حوزه طراحی شهری و فضا های شهری

 

طرح مساله :

فاز 2 پارک دیلمان باغی در قسمت جنوب شرقی شهر سلماس با مساحت 17780متر مربع با ویژگی منحصر به فرد ، ظرفیت تفریحی و گردشگری و فرهنگی که در محل شهربازی و پارک دیلمان باغی سلماس واقع گردیده است

 

اهداف مساله:

ایجاد و احداث پارک محله ای در ناحیه جنوبی سطح شهر

توسعه سرانه فضای سبز شهری با فرآیند ساختارگرایانه هویت جدی

منظر متدولوژیک طراحی فضای سبز با دانش و فناوری طراحی فضا های سبز شهری

رعایت ضوابط طراحی و مدیریت بر فضای سبز با رویکرد عوامل زیست محیطی

طراحی محیط و منظر

 

محدودیت و الزامات طرح :

شرکت کنند گان محترم می توانند در راستای ارائه تهیه طرح ، از محل مذکور بازدید میدانی نموده و اقدام به ارائه طرح نماید.

شرکت کنندگان مجاز به طراحی المان سر درب ورودی و سایر المان های شهری جهت زیبایی و محیط منظر می باشند.

شرکت کنند گان مجاز به قطع درختان موجود به هیچ وجه نمی باشند.

شرکت کنندگان مجاز به طراحی ساختمان یا سایر سازه بعنوان کیوسک گردشگری می باشند .

 

معیار های داوری :

طرح پیشنهادی شرایط اجرایی در منطقه داشته باشد ( از لحاظ سازه و مصالح بکار رفته).

نگاه نو وایده در خلاقیت طراحی فضاها .

توجه به کیفیت و نور پردازی فضا ها .

توجه به موضوعات اقلیمی منطقه و هویت بخشی به آثار تاریخی و فرهنگی اجتماعی شهر .

توجه به مسائل اجرائی و ضوابط فنی و هزینه اقتصادی جهت احداث پارک.

رعایت کلیه قوانین و ضوابط طراحی در پارک ها با رویکرد استفاده معلولین و نابینایان از محیط های فضای شهری .

ارائه طرح خوانا و ایده های تفکر نوین.

 

شرایط و ارائه نحوه طرح :

توضیح ایده ها  و ویژگی های طرح (حداکثر در 2 صفحه A4)

ارائه نقشه، پلان ، نما ، مقاطع و ...

کلیه اسناد و مدارک مورد نظر بصورت فایل فشرده به آدرس اینترنتی سایت شهرداری سلماس  منضم می باشد.

 

نحوه شرکت در مسابقه:

تکمیل فرم شرکت در فراخوان

ارائه طرح پیشنهادی به صورت فایل و  تصویر بر روی سامانه.... بارگیری شود

ارائه طرح در لوح فشرده به صورت فایل اجرایی بر روی نرم افزار اتو کد و سایر مقاطع و دیاگرام های سه بعدی بر روی نرم افزار های مربوطه حداکثر تا تاریخ 07/02/1401 به دبیر خانه شهرداری سلماس تسلیم شود.

 

جوایز :

طرح منتخب پس از اعلام نظر نهایی اعضای داوران و طی سایر مراحل قانونی با رعایت ضوابط کمسیون فرهنگی شهرستان و در صورت تصویب طرح جهت اجرای پروژه طرح برتر..... بعنوان جایزه تعلق می گیرد.

ضمناً طراح منتخب بعنوان طرح اجرایی برتر ملزم به ارائه  متره و برآورد های طراحی پیشنهادی بر اساس فهرست بهای منضم ، به شهرداری سلماس می باشد.

 

 

 

 

 

✔️ فراخوان طراحی فاز ٢ پارک دیلمان باغی

 

شرکت کنندان فراخوان:

➖ دفاتر و شرکتهای معماری و شهرسازی

➖ مهندسین حقیقی معماری و شهرسازی

➖ اساتیدگروه‌های دانشجویی در حوزه مربوطه

➖ شرکتهای ذیصلاح طراحی و فضاهای شهری

 

آخرین مهلت ارسال طرح‌ها به دبیرخانه شهرداری: ٧ اردیبهشت ١۴٠١

 

✔️  اجرای عملیات خاکریزی، تسطیح و آماده سازی پارک جدید انتهای خیابان سوره‌ای غربی توسط شهرداری سلماس بمنظور رفاه حال شهروندان 

 

📅 ٢۵ فروردین ١۴٠١

 

💠 روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری سلماس

 

 

✔️ ساخت و آماده سازی ۴٠ واحد غرفه در محلهای ترمینال قدیم سلماس (ترمینال روستایی و خوی ترمینالی) بمنظور ساماندهی دستفروشها و خودروهای میوه‌فروش 

 

📅 ٢٣ فروردین ١۴٠١

 

💠 روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری سلماس

 

 

 

✔️ اجرای عملیات تسطیح محوطه ساختمان جدید شورای اسلامی شهر توسط ماشین آلات شهرداری سلماس

 

📅 ٢٠ فروردین ١۴٠١

 

💠 روابط عمومی شورای اسلامی شهر سلماس

 

✔️ آماده باشی نیروهای شهرداری سلماس با تجهیزات کامل و تمام ماشین آلات برای مقابله با سیل احتمالی

 

📅 ٢٠ فروردین ١۴٠١

 

💠 روابط عمومی شورای اسلامی شهر سلماس

 

📷  تلاش نیروهای خدمات شهری و ماشین آلات شهرداری سلماس برای رفع آبگرفتگی معابر سطح شهر

 

➖ به دنبال تشدید بارندگی و آبگرفتگی برخی معابر در سلماس، مجموعه مدیریت شهری تلاش سازمان‌ یافته‌ای را برای رفع آبگرفتگی معابر و جلوگیری از وقوع سیلاب آغاز کرد.

 

💠 روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری سلماس

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی نوبت اول(یک مرحله ای )

فراخوان شده در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) به شماره 2001005763000001

شهرداری سلماس در نظر دارد عملیات آسفالت ریزی معابر سطح شهر را از طريق مناقصه عمومی با شرايط مشروحه ذيل به شركت هاي عمراني واجد شرايط واگذار نمايد. لذا جهت دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترو نیکی دولت (ستاد )  به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه فرمائید . لازم به ذکر است که کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد . لذا لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

نام مناقصه گزار : شهرداری سلماس

موضوع و محل مناقصه : آسفالت ریزی معابر سطح شهر

رشته پیمانکار شرکت کننده در مناقصه : رشته راه و باند دارای صلاحیت و ظرفیت کار

مبلغ برآورد اولیه پیمان :  817/938/418/11 ریال آسفالت رویه ( بیندر) بر اساس فهرست بهای سال 1401  از محل اعتبارات ذیحسابی به صورت اوراق خزانه حداکثر به سررسید 24/10/1403

قیمت پیشنهادی : قیمت بر اساس فهرست بهای پایه راه و باند سال 1401 ( به پیمان هیچگونه تعدیل و مابه التفاوت مصالح شامل نمی گردد . )

شرایط اجرای پروژه : اجراي آسفالت بیندر ( 7 cm ) و برمبنای فهرست بهای پایه راه باند سال 1401  .

نوع و مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: مبلغ 940/946/570 ريال معادل 5 درصد اعتبار تخصیص یافته  بصورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید  به نفع شهرداری سلماس .

مدت اجرای قرارداد :  یک ماه بعد از امضاء قرارداد.

آخرین مهات دریافت اسناد: ساعت 14:30 ظهر روز چهار شنبه مورخه 24/01/1401 .

آخرین مهلت قبول پیشنهادات:  ساعت 12:00 ظهر  روز سه شنبه مورخه 06/02/1401.

تاریخ گشایش پیشنهادها : ساعت 14:30 بعد از ظهر  روز سه شنبه مورخه 06/02/1401.

سپرده نفرات اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ، قبول شدگان بترتیب جهت عقد قرارداد دعوت خواهند شد و هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداری ها سپرده آنان به نفع حساب شهرداری ضبط خواهد شد .

شهرداری به استناد بند 5 ماده 5 آیین نا مه مالی شهرداری ها در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

به استناد بند (د) ماده 18 قانون برگزاری مناقصات ، از کلیه مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه دعوت میگردد در جلسه گشایش پاکت ها در دفتر شهردار محترم ، حضور بهم رسانند.

رعایت کلیه مقررات و بخشنامه های شهرداری و سایر مقررات حاکم بر پیمانکاران برای برندگان مناقصه و رعایت ماده یک مصوبه مورخه 22/10/1337 لایحه قانونی منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و کشوری در مورد عدم شرکت کارکنان دولت در مناقصات الزامی می باشد و همچنین بند (و ) ماده 10 قانون نظام وظیفه عمومی و تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، نداشتن سابقه کیفری ، فساد و اعتیاد و رعایت شئونات اخلاقی و اداری و داشتن صحت مزاج و توانایی انجام کار برای کلیه متقاضیان الزامی می باشد .

سایر شایط:

1-     کلیه هزينه های  تشریفات و چاپ آگهي هاي مناقصه بعهده برنده مناقصه مي باشد.

2-     مدت ارائه ضمانت نامه حسن اجرای تعهدات از تاریخ اعلام برنده شدن به مدت 7 روز می باشد پس از سپری شدن مدت فوق نسبت به ضبط ضمانت نامه شرکت درمناقصه اقدام و با برنده دوم عقد قرارداد خواهد شد.

3-     تامین کلیه مصالح از جمله قیر و... مورد نیاز برای انجام کار بر عهده پیمانکار می باشد .

4-     سایر شرایط تابع مقررات دولت جمهوری اسلامی و ضوابط معاونت برنامه ریزی استانداری در زمینه پیمانکاری می باشد.

5-     با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده ، ارائه گواهینامه موقت مالیات بر ارزش افزوده به همراه سایر مدارک الزامی است.

6-     ارائه کپی رتبه بندی از معاونت برنامه ریزی استانداری کپی اساسنانامه و مدارک ثبت شرکت (آگهی روزنامه )با آخرین تغییرات.

7-     هرگاه اطلاع حاصل شود که پیمانکاران باهم تبانی کرده اند ، طبق ماده 56 آببن نامه تشخیص صلاحیت با آنان رفتار خواهد شد.

8-     مدت اعتبار قیمت ها از تاریخ افتتاح پاکت مناقصه سه ماه می باشد.

9-     پیمانکار مکلف است نتایج آزمایش مکانیک خاک مصالح مورد استفاده و طرح اختلاط و در مراحل اجراء در هر قطعه نتیجه آزمایشات لازمه آسفالت را ارائه نماید.

10-  کلیه مراحل اجرای کار با صورتجلسه ناظر و پیمانکار انجام خواهد شد.

11-  ضخامت آسفالت ریزی در رویه (بیندر) 7 سانتی متر طبق مشخصات فنی می باشد.

12-  شهرداری در کاهش یا افزایش سقف پیمان تا 25 درصد مطابق شرایط عمومی پیمان مختار می باشد . و پیمانکار حق هرگونه اعتراضی را از خود سلب می نماید.

13-  مسافت های حمل مصالح مصرفی طبق جدول پیوستی خواهد بود .

14-  پیمانکار مکلف به شروع عملیات پس از انعقاد پیمان و ابلاغ به کار می باشد.

15-  پرداخت کسورات بیمه بعهده پیمانکار بوده که در زمان سررسید اسناد خزانه توسط شهرداری پرداخت خواهد شد.

16-  متقتضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از شرایط مناقصه و یا دریافت اسناد مناقصه تا ساعت 12 ظهر روز سه شنبه مورخه 06/02/1401  به واحد ذیخسابی و یاسایتwww.salmasli.ir  شهرداری سلماس مراجعه و یا با شماره تلفن 044-35243006-7 امور ذیحسابی تماس حاصل فرمایند.

17- 

سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به قرارداد در اسناد مناقصه مندرج است .

 

 

📅 بیستم فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای گرامی باد. 

 

💠 روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری سلماس

 

📅 بیستم فروردین روز ملی فناوری هسته‌ای گرامی باد. 

 

💠 روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری سلماس

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group