پیام شهردار:
 
در نظام مدیریت شهری، هر چه سرمایه فرهنگی و اجتماعی افزایش یابد، موجب کاهش هزینه‌های اجرایی و عمرانی نیز می‌شود بر همین اساس باید در کنار کارهای عمرانی و زیباسازی فضای شهری به مسأله فرهنگ شهروندی و ارتقای آن با برنامه‌ریزی مناسب توجه کرد.

 

 تداوم فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهرداری سلماس

 سه‌شنبه مورخه ٢٣ شهریور ١۴٠٠

 

➖ عبارتند از:

١. اجرای عملیات جدول گذاری در پادگان ارتش در راستای انجام تعهدات شهرداری بمنظور بازگشایی مسیر کمربندی ارتش

 

٢. نصب نرده حفاظ دیوار (بر جداره مشرف به کمربندی پادگان ارتش) در راستای انجام تعهدات شهرداری بمنظور بازگشایی کمربندی ارتش

 

٣. اجرای سنگ فرش در انتهای خیابان چمران جنوبی به منظور سهولت تردد شهروندان

 

۴. اجرای عملیات بازسازی و بهسازی جداول ضلع شرقی خیابان معلم حدفاصل خیابانهای فردوسی و طالقانی به منظور هدایت آبهای سطحی و ارتقای سطح کیفی معابر

 

۵. اجرای عملیات تسطیح و زیرسازی معابر عمومی و گذرهای فرعی در سطح شهر سلماس 

 

۶. اجرای برش آسفالت و کاترزنی خیابان حافظ حدفاصل خیابانهای طالقانی و شهداء جهت آماده سازی بمنظور جدول گذاری

 

٧. اجرای عملیات جدول گذاری در انتهای خیابان رازی غربی بمنظور کنترل و هدایت آبهای سطحی و سیلاب

 

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس

 

✔️ بازدید میدانی سرپرست شهرداری سلماس و رئیس کمیسیون برنامه بودجه و امور سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر به اتفاق فرماندهی تیپ ۲۶۴ شهید عبدی از روند پیشرفت فیزیکی مسیرگشایی کمربندی ارتش

 

➖ سرپرست شهرداری سلماس قادر علیزاده صدقیانی در این بازدید تاکید کرد که روند اجرای این پروژه مهم را با بسیج امکانات لازم، تسریع و شتاب بخشی نموده ایم که به حول و قوه الهی در زمان مقرر با اتمام این پروژه از آن بهره برداری خواهیم کرد.

 

➖ در پایان این بازدید امیر سرتیپ دوم ستاد محرم صادقی فرماندهی تیپ از هماهنگی، همکاری و تلاش شبانه روزی مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر در به سرانجام رساندن این پروژه تقدیر و تشکر کردند.

 

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس

 

✔️ تداوم فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهرداری سلماس

📅 دوشنبه مورخه ٢٢ شهریور ١۴٠٠

 

- عبارتند از:

١. آغاز اجرای سنگ فرش در انتهای خیابان چمران جنوبی به منظور سهولت تردد شهروندان

 

٢. اجرای عملیات بازسازی و بهسازی جداول ضلع شرقی خیابان معلم حدفاصل خیابانهای فردوسی و طالقانی به منظور هدایت آبهای سطحی و ارتقای سطح کیفی معابر

 

٣. اجرای عملیات تسطیح و زیرسازی معابر عمومی و گذرهای فرعی در سطح شهر سلماس 

 

۴. اتمام اجرای سنگ فرش (بتن پلاک) در پیاده‌رو خیابان‌ شهید مصطفی خمینی حدفاصل خیابانهای مدرس و قره‌نی با هدف بهسازی معابر و سهولت تردد شهروندان

 

۵. اجرای سنگ فرش در پیاده‌رو خیابان شهید مصطفی خمینی محدوده مدرسه شاهد صفایی به منظور تسهیل عبور و مرور دانش‌آموزان و معلمان با آغاز سال تحصیلی جدید

 

۶. اجرای عملیات جدول گذاری در پادگان ارتش در راستای انجام تعهدات شهرداری بمنظور بازگشایی مسیر کمربندی ارتش

 

٧. اجرای عملیات جدول گذاری در انتهای خیابان رازی غربی بمنظور کنترل و هدایت آبهای سطحی و سیلاب

 

٨. تولید و ساخت انواع دال بتنی و نرده‌های حفاظ دیوار در تاسیسات خدمات شهری بمنظور نصب و استفاده در پروژه‌های شهری از جمله در مسیر کمربندی ارتش

 

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس

 

✔️ فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهرداری سلماس یکشنبه مورخه ٢١ شهریور ١۴٠٠

 

➖ عبارتند از:

١. اتمام عملیات بازسازی و بهسازی جداول خیابان فردوسی حدفاصل خیابانهای امام خمینی(ره) و معلم به منظور هدایت آبهای سطحی و ارتقای سطح کیفی معابر

 

٢. آغاز اجرای عملیات بازسازی و بهسازی جداول ضلع شرقی خیابان معلم حدفاصل خیابانهای فردوسی و طالقانی به منظور هدایت آبهای سطحی

 

٣. اجرای عملیات تسطیح و زیرسازی معابر عمومی و گذرهای فرعی در سطح شهر سلماس 

 

۴. اجرای سنگ فرش (بتن پلاک) در پیاده‌رو خیابان‌ شهید مصطفی خمینی حدفاصل خیابانهای مدرس و قره‌نی با هدف بهسازی معابر و سهولت تردد شهروندان

 

۵. اجرای سنگ فرش در پیاده‌رو خیابان شهید مصطفی خمینی محدوده مدرسه شاهد صفایی به منظور تسهیل عبور و مرور دانش‌آموزان و معلمان با آغاز سال تحصیلی جدید

 

۶. اجرای عملیات جدول گذاری در پادگان ارتش در راستای انجام تعهدات شهرداری بمنظور بازگشایی مسیر کمربندی ارتش

 

٧. اجرای عملیات جدول گذاری در انتهای خیابان رازی غربی بمنظور کنترل و هدایت آبهای سطحی و سیلاب

 

٨. دپوی مصالح مورد نیاز شهرداری در اجرای پروژه‌های عمرانی و خدماتی شهرداری از جمله زیرسازی در مسیر بازگشایی شده کمربندی ارتش

 

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس

 

✔️ فعالیتهای عمرانی و خدماتی شهرداری سلماس شنبه مورخه ٢٠ شهریور ١۴٠٠

 

➖ عبارتند از:

١. بازسازی و بهسازی جداول خیابان فردوسی حدفاصل خیابانهای امام خمینی(ره) و معلم بمنظور کنترل و هدایت آبهای سطحی

 

٢. اجرای عملیات تسطیح و زیرسازی معابر عمومی و گذرهای فرعی در سطح شهر سلماس 

 

٣. اجرای سنگ فرش (بتن پلاک) در پیاده‌رو خیابان‌ شهید مصطفی خمینی حدفاصل خیابانهای مدرس و قره‌نی با هدف بهسازی معابر و سهولت تردد شهروندان

 

۴. اجرای سنگ فرش در پیاده‌رو خیابان شهید مصطفی خمینی محدوده مدرسه شاهد صفایی به منظور تسهیل عبور و مرور دانش‌آموزان و معلمان با آغاز سال تحصیلی جدید

 

۵. اجرای عملیات جدول گذاری در پادگان ارتش در راستای انجام تعهدات شهرداری بمنظور بازگشایی مسیر کمربندی ارتش

 

۶. اجرای عملیات جدول گذاری و همچنین ایجاد اتصال آبراه در انتهای خیابان رازی غربی بمنظور کنترل و هدایت آبهای سطحی و سیلاب

 

٧. رنگ آمیزی و زیباسازی جداول و رفوژهای بلوار بسیج مستضعفان

 

💠روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس

 

 

✔️ تصاویری از اجرای عملیات جدول گذاری در پادگان ارتش در راستای انجام تعهدات شهرداری بمنظور بازگشایی مسیر کمربندی ارتش

 

💠 روابط عمومی شهردارق و شورای اسلامی شهر سلماس

 

✔️ در ادامه بهسازی و بازسازی پیاده‌رو های معابر شهری در راستای سهولت تردد و نیز بهبود وضعیت خدمات شهری، امروز اجرای سنگ فرش در پیاده‌روی خیابان شهید مصطفی خمینی محدوده مدرسه شاهد صفایی آغاز گردید.

 

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس

 

✔️ تولید و ساخت انواع دال بتنی و نرده‌های حفاظ دیوار در تاسیسات خدمات شهری بمنظور نصب و استفاده در پروژه‌های شهری از جمله در مسیر کمربندی ارتش .

 

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس

 

✔️ رنگ آمیزی و زیباسازی جداول و رفوژهای بلوار شهید حسین‌زاده تا انتهای بسیج مستضعفان توسط شهرداری سلماس

 

💠 روابط عمومی شهردارق و شورای اسلامی شهر سلماس

 

✔️  ادامه روند عملیات ایجاد کانال و جدول گذاری منطقه کوی آزادگان به منظور کنترل و هدایت آبهای سطحی و سیلاب توسط شهرداری سلماس

 

💠 روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر سلماس

گالری تصاویر

Back to Top

Template Design:Dima Group